Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức công đoàn

Tin tức công đoàn

Chia tay giáo viên nghỉ hưu
Hôm nay ngày 22 tháng 01, vào hồi 16h 10' Trường và Công đoàn Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã tổ chức buổi lễ chia tay 2 giáo viên nghỉ hưu: Cô Hoàng Thị Chi và cô Trần Thị Hoa trong sự lưu luyến và đầy xúc động.Hơn 30 năm công tác trong ngành GD với sự nỗ lực phấn đấu, sự cống hiến về ...