Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:06 29/05/2020  

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

 
   

 


Số: 34 /QĐ-THTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Phong Điền, ngày 04 tháng 5 năm 2020

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng gảng dạy trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Phong Điền

Năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

            Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định 872/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 675/SGDĐT-GDTH ngày 15/4/2020 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 114/PGDĐT- GDTH ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào kết quả của  phiên họp vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021;

          Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021.

                                                QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Chuẩn y kèm theo Quyết định này là Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong Trường TH Trần Quốc Toản huyện Phong Điền năm học 2020 - 2021.

( Đính kèm danh mục)

     Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

     Điều 3.  Cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phong Điền;                                                                 (Đã ký)

- UBND thị trấn Phong Điền;

- CMHS nhà trường;    

- Như điều 3;                                                                                  

- Lưu: VT.                                                                                          Lê Thị Thủy                 

 

DANH MỤC

 Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong trường tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2020 - 2021

(Chuẩn y kèm theo Quyết định           34/ QĐ-THTQT ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản)

 

 

STT

Tên sách

Chủ biên

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Tiếng Việt 1, tập một, tập hai

Nguyễn Minh Thuyết

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

2

Toán 1

Đỗ Đức Thái

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

3

Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

5

Giáo dục thể chất 1

Đặng Ngọc Quang

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

6

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

7

Mĩ thuật 1

Phạm Văn Tuyến

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang

Nhà xuất bản ĐH sư phạm TP HCM

Cánh diều

 

 

9

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân

(Tổng chủ biên)

Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên)

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

                     Danh mục này gồm có 9 loại sách giáo khoa lớp 1

 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                              

                                                                                                 Lê Thị Thủy


Hình ảnh các bộ sách                                                                   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 48

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác