Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập khi áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong phân môn Khoa học lớp 5
Phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi - nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy ...

Trang 5/5
1 2 3 4 5