Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:56 28/03/2020  

Tuần 14 năm 2020
Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/03/2020)

- Tổ chức họp giao ban lúc 7h30.

+ Nắm tình hình GV tổ chức ôn tập cho HS.

+ Chỉ đạo CM, tổ trưởng xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom để hướng dẫn học sinh ôn tập và trao đổi một số nội dung các môn học.

- Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của trường khi cần thiết.

Thứ Ba
(31/03/2020)

- Tiếp tục tổ chức làm thư viện ngoài trời; nghiên cứu sách lớp 1 và chương trình tổng thể theo thông tư 32; chăm sóc, cải tạo lại các bồn hoa cây cảnh; vệ sinh môi trường để đón HS trở lại trường;

Thứ Tư
(01/04/2020)
Thứ Năm
(02/04/2020)
Thứ Sáu
(03/04/2020)
Thứ Bảy
(04/04/2020)
Chủ Nhật
(05/04/2020)