Thứ Hai, 30/03/2020

Buổi sáng

- Tổ chức họp giao ban lúc 7h30.

+ Nắm tình hình GV tổ chức ôn tập cho HS.

+ Chỉ đạo CM, tổ trưởng xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom để hướng dẫn học sinh ôn tập và trao đổi một số nội dung các môn học.

- Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của trường khi cần thiết.

Thứ Ba, 31/03/2020

Buổi sáng

- Tiếp tục tổ chức làm thư viện ngoài trời; nghiên cứu sách lớp 1 và chương trình tổng thể theo thông tư 32; chăm sóc, cải tạo lại các bồn hoa cây cảnh; vệ sinh môi trường để đón HS trở lại trường;