Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Mô hình dạy học ngoài trời

Mô hình dạy học ngoài trời

Chuyên đề " Giải pháp dạy học theo mô hình trạm"
Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh luôn được nhà trường chú trọng . Dạy học thông qua tổ ...