Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy và học

Một số giải pháp giúp học sinh có kĩ năng tìm tiếng mới đạt hiệu quả cao trong Tiếng Việt lớp 1 CGD
Chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng , môn Tiếng Việt ở Tiểu học rèn luyện cho học sinh cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết song mục ...

Trang 1/2
1 2