Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Gương mặt tiêu biểu

Gương mặt tiêu biểu

Gương mặt nhà giáo tiêu biểu của ngành năm 2011


Cô giáo Lê Thị Thuỷ, hiện là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - một ngôi trường có bề dày truyền thống của huyện Phong Điền. Cô giáo Lê Thị Thuỷ là một trong những gương mặt nhà giáo tiêu biểu trong tập san ...