Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Bộ môn

Tổ Bộ môn

Cập nhật lúc : 09:35 12/09/2014  

Tổ Bộ môn

                                   

Họ và tên : Nguyễn Thị Cúc  

Chức vụ: Tổ trưởng- giáo viên tin học

Email: maudon20002001@yahoo.com

DD: 0935771182

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

                                                 
  Họ và tên : Nguyễn Thị Hà 

Chức vụ: Giáo viên anh văn

Email: 

DD: 01296801773

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

 
   Họ và tên : Diệp Thiện Tâm

Chức vụ: Giáo viên anh văn

Email: Thientamtqt@yahoo.com

DD: 0903551152

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

 
   Họ và tên : Nguyễn Hoằng Tín

Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật

Email: Tintqt@yahoo.com

DD: 01296218047

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

 
  Họ và tên :Lê Hoàng Xuân

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email: 

DD: 0935414856

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

 
   Họ và tên : Nguyễn Thị Tâm Phúc

Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật

Email: Tamphuc@yahoo.com

DD: 0983845059

Địa chỉ: Trường TH Trần Quốc Toản

 

Số lượt xem : 659