Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1,2,3

Tổ 1,2,3

Cập nhật lúc : 15:26 29/08/2014  

Tổ 1, 2 ,3

     

Họ và tên: Lê Thị Bích Lý

Chức vụ:  GVCN lớp 3/1

Emai: Bly@yahoo.com.vn

DĐ:01638282572

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản                           

                                            
  Họ và tên:Phạm Thị Yến

Chức vụ: TP  .GVCN lớp1/4

Emai: phamthiyen@yahoo.com.vn

DĐ:

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản   

 
                                     Họ và tên:Trần Thị Nhật Lệ

Chức vụ: TP  .GVCN lớp3/1

Emai: phamthiyen@yahoo.com.vn

DĐ:01202697702

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản 

 
          

 

Họ và tên:Nguyễn Thị Mỹ Lý
Chức vụ:  .GVCN lớp 1/3

Emai: myly1979@yahoo.com.vn

DĐ:0935503259  

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản 

                                                               
                                              
 

Họ và tên: Trần Thị Hương

Chức vụ:  GVCN lớp 2/1

Emai: Huong@yahoo.com.vn

DĐ:

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản     

 
 
   Họ và tên: Phan Thị Thu Liễu

Chức vụ:  GVCN lớp 1/2

Emai: Huong@yahoo.com.vn

DĐ:

Địa chỉ Trường TH Trần Quốc Toản     

 

 

Số lượt xem : 766